Mør3ñ

Correct team
9 of 9
Exact score
2 of 9
Error
11 (avg 1.22)
Total points
47
Result
Mør3ñ's prediction
08 Aug 2020
0
3
0
3
Base points
3
Exact pred
+2
Correct team
+3
Error
0
Total
8
1
3
0
3
Base points
3
Exact pred
0
Correct team
+3
Error
-1
Total
5
0
3
2
3
Base points
3
Exact pred
0
Correct team
+3
Error
-2
Total
4
0
3
1
3
Base points
3
Exact pred
0
Correct team
+3
Error
-1
Total
5
12 Jun 2020
0
3
0
3
Base points
3
Exact pred
+2
Correct team
+3
Error
0
Total
8
3
0
3
2
Base points
3
Exact pred
0
Correct team
+3
Error
-2
Total
4
29 Feb 2020
3
0
3
2
Base points
3
Exact pred
0
Correct team
+3
Error
-2
Total
4
0
3
2
3
Base points
3
Exact pred
0
Correct team
+3
Error
-2
Total
4
3
2
3
1
Base points
3
Exact pred
0
Correct team
+3
Error
-1
Total
5